Společenský problém
a kontext vzniku projektu

Nízký sociální kapitál i relativně nízké ambice

Socioekonomické vlivy v Ústeckém kraji dlouhodobě způsobují demografické změny, které negativně ovlivňují konkurenceschopnost a adaptabilitu občanů, kteří mají nižší sociální kapitál, nebo jen nemají přístup k širokému spektru dostupných možností rozvoje.

I přes to, že se na studenty, absolventy i pracující kladou stále vyšší nároky a roste význam kvalitního vzdělání a profesní specializace, v některých oblastech chybí těmto tématům systematická podpora. Dochází tak k dezorientaci na pracovním trhu a ztrátě motivace k vlastnímu rozvoji schopností a následně tak k dalšímu prohlubování problému.

Brain drain regionu a nedostatečná podpora neformálního vzdělávání

Ústecký kraj ve srovnání s jinými kraji ČR tradičně zaostává ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva.

Mladí lidé mají nízký sociální kapitál a relativně nízké ambice kvůli absenci optimálního zázemí pro motivaci ke vzdělávání.

Naopak absolventi s vyšším vzděláním v kraji často postrádají nabídku adekvátních pracovních příležitostí a dochází tak k jejich odchodu z kraje (odliv mozků). Tento trend se nadále prohlubuje.

Zdroj ČSÚ

Základní principy
a mechanismus řešení problému

Pomocí aplikace budeme vynahrazovat odliv odborníků i absolventů a virtuálně je vrátíme zpět do regionu. Tím pomůžeme znovu získávat ztracený sociální kapitál – na dálku a online.

Podpora neformálního vzdělávání v regionu pomocí digitální platformy

Startujeme.online je projekt na podporu neformálního vzdělávání v Ústeckém kraji. Pomocí webové aplikace pomáháme propojovat studenty, učitele a odborníky napříč obory a poskytuje jim zázemí pro rozvoj a profesní specializaci, ke kterým nemají ve svém bydlišti přístup.

Postupně tvoříme digitálně provázanou komunitu, motivujeme při hledání nových možností seberozvoje a pomáháme šířit inspirativní příběhy. 

Hlavní cíle projektu

Poskytovat zázemí pro profesní specializaci a kariérní růst

Vytvářet a kultivovat provázanou profesní komunitu

Inspirovat a motivovat při hledání nových možností seberozvoje

Šířit nové myšlenky, inovativní přístupy a inspirativní příběhy

Vzájemné sdílení znalostí, zkušeností, myšlenek a nápadů pomocí webové aplikace

Aplikace skrze registraci a tvorbu osobního profilu poskytne propojení mezi těmi, kteří se chtějí naučit něco nového s těmi, kteří jim v tom mohou pomoci.

Hledání těch správných propojení bude možné pomocí filtrace dle oborů a profesí a na základě stanovených osobních preferencí v detailu profilu.

Zájemce o vzdělávání si tak v databázi profilů může najít partnera na doučování, nebo mentora pro výběr vysoké školy či profesní a oborovou specializaci. Na druhou stranu i profesionálové napříč obory mohou nabízet své dovednosti a zkušenosti.

Co máme za sebou

Baví nás práce na projektech, které mají potenciál pomáhat druhým

Kromě projektu Startujeme.online jsme také v nedávné době stáli u vzniku myšlenky a realizace projektu Chomutov pomáhá. Jde o projekt fungující na dobrovolnické bázi, který si klade za cíl spojit jednotlivce nabízející pomoc s těmi, kteří ji potřebují. Projekt vznikl v reakci na aktuální koronavirovou krizi.

Martin Richter – spoluzakladatel projektu

Pocházím z mikroregionu Chomutovska, kde jsem studoval základní i střední školu. Vysokou školu jsem pak absolvoval v Mostě v oboru marketingové komunikace. V tomto období jsem si procházel nepovinnými stážemi, oborovými kurzy i studentskými soutěžemi. Díky tomu vím, jak nelehké je v regionech takové možnosti najít a jaké úsilí je k tomu třeba vynaložit. Za necelých 5 let na pracovním trhu jsem se setkal s množstvím lidí i mladých talentů, kteří hledají uplatnění a chtějí rozkrýt svůj potenciál. Právě pro ně je tato platforma.

Karolína Schubertová – spoluzakladatelka projektu

Narodila jsem se absolvovala základní i střední školu taktéž na Chomutovsku. Již v prvním ročníku čtyřletého gymnázia jsem se rozhodla pro studium psychologie. Do portfolia k přijímacím zkouškám jsem hledala nějakou praxi v oboru daném či příbuzném, ale činilo mi to obtíže. Na obor na FF UK v Praze jsem se nakonec dostala. Čekalo mne, zde ale setkání s velkou konkurencí z řad studentů mnohdy z velkých měst, kde měli jiné možnosti rozvoje již od středních škol a mohli tedy na sobě pracovat a získávat zkušenosti mnohem dříve. Ocenila bych, kdyby zmíněné podnětné prostředí bylo možné nalézt i v menších městech. Proto jsem se rozhodla spolupodílet na tomto projektu.

Přidejte se k nám do týmu

Hledáme lidi se zápalem pro věc. Napište nám a určitě najdeme cestu, jak se spolu posouvat dál.

startujeme.online@gmail.com

Přidejte se k nám!

Hledáme každou pomocnou ruku a pokud se chcete k projektu přidat, neváhejte se nám ozvat. Těšíme se na případnou spolupráci ☺

startujeme.online@gmail.com

Skrze online platformu propojujeme všechny ty, kteří se chtějí posouvat a tvoříme tak digitálně propojenou komunitu. Poskytujeme zázemí pro šíření nových myšlenek, inovativních přístupů a spolupráci napříč obory.

startujeme.online@gmail.com

Více o projektu

Vize a příběh projektu

Pro studenty

Staňte se mentorem

Konzultace

Registrujte se

Přihlášení